ALİADENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Doç. Dr. Ayfer ATAV

EĞİTİM BİLGİSİ

 • İSTİKLAL MAKZUME ANADOLU LİSESİ (1998-2003)
 • EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (2003-2008)
 • ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ. DİŞ HEK. FAK. ENDODONTI ABD/UZMANLIK (2014-2018)
 • İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ-YARDIMCI DOÇENT (2018-2021)
 • İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DOÇENT ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (2021- Halen)

 

TIBBİ İLGİ ALANLARI

 • Endodontik ağrı
 • Sistemik hastalıklar ve diş hekimliği

YABANCI DİL

 • İngilizce

ÜYESİ OLDUĞU MESLEKİ KURULUŞLAR

 • TÜRK ENDODONTİ DERNEĞİ 
 • TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ
 • AVRUPA ENDODONTİ DERNEĞİ

 

KATILDIĞI EĞİTİMLER, KATILDIĞI SEMİNER VE SEMPOZYUMLAR

 • "1. Ateş A. Endodontide Postoperatif Ağrıyı Etkileyen Faktörler. Türk Endodonti Derneği 7.Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2017, Girne, Kıbrıs (Sözlü Sunum) (Konu)"
 • Ateş A, Dumani A. iRoot SP veya AH Plus Kanal Patları Kullanılarak Termoplastik Taşıyıcı Kor Sistemiyle Doldurulan Kök Kanallarının 2,5 Yıllık Takip Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu,10-13 Mayıs 2018, Adana. (Sözlü Sunum)
 • Ateş A, Çiftçioğlu E, Arıcan B, Küçükay S. Effectiveness of different irrigation techniques on dential tubule penetration of bioceramic-based endodontic sealer 19th ESE Biennial Congress, Vienna 11-14 Eylül 2019 (Sözlü Sunum)
 • Ateş A, Çiftçioğlu E The Patients’ Approach To Endodontic Treatment Under Rubber Dam The 20th Scientific Congress of Asian Pasific Endodontic Confederation 24-27 Nisan 2019, İstanbul, Turkey (Sözlü Sunum)
 • Atav-Ateş A. Kanal Tedavisi Sirasindaki Ağrinin Hastalarin Demografik Özellikleri Ve Pulpanin Durumu Ile Ilişkisi. İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği ve Sağlık Kongresi (IDU-DENT 28-29 Kasım 2020) (Sözlü sunum)
 • Dumani A, Sapmaz C, Ateş A, Yılmaz AŞ, Yoldaş O. The Influence of MTAD and QMİX on the Accuracy of Electronic Apex Locator in Simulated Root Perforations. 18th ESE Biennial Congress, 14-16 Eylül 2017, Brussels, Belçika. (Original Scientific Poster Sunumu)
 • Ateş A, Dumani A, Yılmaz AŞ, Yoldaş O. Post-Obturation Pain Following the Use of the AH Plus and iRoot SP Sealers: A Randomized Controlled Clinical Trial. 18th ESE Biennial Congress, 14-16Eylül 2017, Brussels, Belçika. (Poster Sunumu)
 • Ateş A, Dumani A, Uçan C. Horizontal Kök Kırıklarında Farklı Tedavi Yaklaşımları. Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu,10-13 Mayıs 2018, Adana. (Poster Sunumu)
 • Ateş A, Dumani A, Uçan C.Açık Apeksli Devital Dişlerin MTA ile Tedavisi: 2 Olgu Sunumu.Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu,10-13 Mayıs 2018, Adana. (Poster Sunumu)
 • Alkaya B, Ateş A, Özcan M, Özbilen G. Endodontik-Periodontal Lezyonlu Mandibular Molar Dişin Kombine Tedavisi: Bir Olgu Sunumu. Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu,10-13 Mayıs 2018, Adana. (Poster Sunumu)
 • Uçan C, Dumani A, Ateş A. İdiopatik İnternal Kök Rezorpsiyonun Tedavisi: Vaka Sunumu-6 Ay Takip. Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu,10-13 Mayıs 2018, Adana. (Poster Sunumu)
 • Uçan C, Dumani A, Ateş A. Horizontal Kök Kırığının Kanal Tedavisi Sonrası İyileşmesi: 1 Yıl Takip-Vaka Raporu. Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu,10-13 Mayıs 2018, Adana. (Poster Sunumu)
 • Uçan C, Dumani A, Ateş A. Ortodontik Tedavi ile İlişkili Eksternal Kök Rezorpsiyonun Multidisipliner Tedavisi: 15 Ay Takip-Vaka Sunumu. Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu,10-13 Mayıs 2018, Adana. (Poster Sunumu)
 • Onat S, Ateş A, Haytaç C, Türer O. Mine Çıkıntısı Sebebi ile Oluşan Defektin Endodontik ve Periodontal Cerrahi ile Kombine Tedavisi: Olgu Sunumu. Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu,10-13 Mayıs 2018, Adana. (Poster Sunumu)
 • K. Olcay, E. Pamukçu Güven, E. Ertürk, A. Atav Ateş & B. T. Türk. Push-out Bond Strength of Tricalcium Silicate-Based Endodontic Materials Processed With Irrigation Solutions, 19TH Biennial ESE Congress,12-14 Eylül 2019, Viyana. (Poster Sunumu)
 • Burçin Arıcan, Ayfer Atav Ateş. Farklı kor taşıyıcılı sistemlerin ve doğrulayıcılarının standardizasyonlarının karşılaştırılması ULUSLARARASI SAĞLIK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 25-28/08/2021 (sözlü sunum)
 • Pamukçu Güven Esra, Atav Ateş Ayfer. Iatrogenic Furcal Perforation Treatment In Molar Teeth: 1 year follow-up. The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation (24-27/04/2019) (Poster Sunumu)
 • Ayfer Atav Ateş, Ayşenaz Güneş. Evaluation of Pregnant Women's Perspectives on Root Canal Treatment: A Survey Study. Necmettin Erbakan University 2nd International Dentistry Congress (1-3 October 2022)
 • Ayfer Atav Ateş Yeni Nesil NiTi Eğe Sistemleri ile Güncel Klinik Endodonti Necmettin Erbakan University 2nd International Dentistry Congress (1-3 October 2022)
 • Yılmaz S, Dumani A, Ateş A, Özdayı K. Farklı İrrigasyon Sistemlerinin Yapay Yan Kanalların Doldurulması Üzerindeki Etkisi.Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 25-27 Mayıs 2016, Kapadokya, Türkiye. (Sözlü Sunum) (araştırma)

 

ULUSAL DERGİLERDEKİ YAYINLAR

 

 • Ates, A. A., Dumani, A., Yoldas, O., & Unal, I. (2019). Post-obturation pain following the use of carrier-based system with AH Plus or iRoot SP sealers: a randomized controlled clinical trial. Clinical oral investigations, 23(7), 3053-3061.
 • Öztürk, B.A, Ates, A. A and Fişekçioğlu, E. "Cone-Beam Computed Tomographic Analysis of Shaping Ability of XP-endo Shaper and ProTaper Next in Large Root Canals." Journal of Endodontics 2020;46(3):437-43.
 • Ates, A. A, Ates, A. A., Arican, B., & Ounsi, H. F. Influence of rotational speed and glide path on cyclic fatigue resistance of XP-endo shaper. Nigerian Journal of Clinical Practice, 2020: 23(10): 1443-8
 • Ates AA, Alomari T, Bhardwaj A, Tabnjh A, Gambarini G. Differences in endodontic emergency management by endodontists and general dental practitioners in COVID-19 times. Braz Oral Res. 2020 Oct 30;34:e122. doi: 10.1590/1807-3107bor-2020.vol34.0122. PMID: 33146318.
 • Ateş, A. A., Arıcan, B., Çiftçioğlu, E., & Küçükay, E. S. (2021). Influence of different irrigation regimens on the dentinal tubule penetration of a bioceramic-based root canal sealer: a confocal analysis study. Lasers in Medical Science, 1-7.
 • Tonini, R., Xhajanka, E., Giovarruscio, M., Foschi, F., Boschi, G., Atav-Ates, A.,& Pacifici, L. (2021). Print and Try Technique: 3D-Printing of Teeth with Complex Anatomy a Novel Endodontic Approach. Applied Sciences, 11(4), 1511.
 • Al Omari, T., El‐Farraj, H., Arıcan, B., Atav Ateş, A. Apical debris extrusion of full‐sequenced rotary systems in narrow ribbon‐shaped canals. Australian Endodontic Journal 2021
 • Ates, A. A., Arıcan, B., Testarelli, L., Gambarini, G., Zanza, A., & Seracchiani, M. (2021). Influence of Clinical Operative Technique on Debris Extrusion of Two Reciprocating Files. Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada, 21, 0224.
 • Ates, A. A., & Arican, B. (2021). Shaping Efficiency of WaveOne Gold and One Curve in Simulated J-Shaped Root Canals. Eastern Journal of Medicine. 2021:26(2), 242-247.
 • Arıcan, B., & Ateş, A. A. (2021). How do Reused Glide Path Files Affect the Cyclic Fatigue Resistance?. Odovtos-International Journal of Dental Sciences, 294-302.
 • Arıcan, B., Ateş, A. A., Büyük, C., Çiftçioğlu, E. (2020). A CBCT Based Dıgıtal Analysıs Of Shapıng Abılıty Of Max Wıre® Alloy File in The Treatment of Large and Curved Root Canals. Journal of Research in Dentistry, 8(4), 36-42.
 • Arıcan B, Ayfer ATAV. Effect of number of uses on the cyclic fatigue resistance of single-file rotary instruments. Journal of Health Sciences and Medicine 2021: 4(2), 176-180.
 • Arıcan B, Ayfer ATAV. Cyclic Fatigue Resistance of Biorace Nickel-titanium File with Variable Taper after Immersion in Sodium Hypochloride. Bezmiâlem Science,2021: 9(1), 25.
 • Temur KT & Ayfer ATAV (2019). Multiple idiopathic apical root resorption (case report). Çoklu İdiyopatik Apikal Kök Rezorpsiyonu (Olgu Sunumu). Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2019: 29(1), 108-111.
 • Ayfer Atav Ates, Burçin Arıcan, Vasfiye Işık, Comparison of Shaping Ability of XP-Endo Shaper in Simulated J-Shaped Canals with Various Sizes, J Res Med Dent Sci, 2020, 8 (4):176-181.
 • Dumani, A., Uçan, C. S., Ateş, A. A., Yılmaz, Ş., & Yoldaş, O. (2020). Effects Of MTAD On The Bond Strength Of Bıoceramıc Root Canal Sealer. Journal of Research in Dentistry, 7(3), 53-58.
 • Yılmaz S, Dumani A, Ates A, Özdayı K. Effectiveness of Different Systems on Filling of Simulated Lateral Canals. Cukurova Medical Journal 2016; 41(3): 515-20.
 • Ayfer Atav Ateş, Melek çam, Haşmet Ulukapı. The comparison of different coronal restorations of endodontically treated posterior teeth on the patients’ quality of life and satisfaction. Journal of oral health and epidemiology (2021)
 • Özlek, Esin, Hüseyin Gündüz, Ayfer Atav Ateş. "The effect of glide path preparation on the shaping ability of XP-endo® Shaper in simulated canals." Journal of Research in Dentistry 9.4 (2022): 5-11.
 • Atav Ateş A, Arıcan B. Effects of Sodium Hypochloride on Cyclic Fatigue Resistance of Biorace Rotary instruments with different tip sizes. Atatürk Üniversitesi Diş Hek. FK. Dergisi. doi: 10.17567/ataunidfd.780113 2020;30(4):594-8
 • A Dumani, AA Ates, CS Ucan, The Influence of MTAD and QMix on the Accuracy of Electronic Apex Locator in Locating Simulated Perforations. Nigerian Journal of Clinical Practice (article in press)
 • Ateş, Ayfer Atav; Dumani, Ayşin. Predisposing Factors on Pre-Post Endodontic Origin Pain and Suggestions. Türkiye Klinikleri Endodontics-Special Topics, 2018, 4.2: 19-27
 • Ateş, Ayfer Atav; Rejeneratif Endodontik Tedavinin Tarihçesi Ve Güncel Yaklaşımlar. Sağlık Bilimleri Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler 2019,262-273 (Book Chapter)
 • Ateş, Ayfer Atav; Pain management in Endodontic Emergencies. EVEREKLIOĞLU, C., & KARACA, Ö. Ü. Ç. SAĞLIK BILIMLERI ALANINDA AKADEMIK ÇALIŞMALAR. (Book Chapter)
 • Atav Ateş A, Kayahan B. Rotation or Reciprocation? Turkiye Klinikleri Endodontics-Special Topics (Book Chapter)