ALİADENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Uzm. Dr. Ezgi ÇEKMEGELİ

EĞİTİM BİLGİSİ

 • Haydarpaşa Anadolu Lisesi (1998-2002)
 • Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (2002-2008)
 • Marmara Üniversitesi Diş Hek. Fak. Pedodonti A.D. Doktora Programı (2010-2015)

 

TIBBİ İLGİ ALANLARI

 • Koruyucu Dişhekimliği
 • Koruyucu Ortodonti
 • Fonksiyonel Çene Ortopedisi
 • Özel Gereksinimli Bireylerde Diş Tedavisi

 

ÜYESİ OLDUĞU MESLEKİ KURULUŞLAR

 • TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ (TDB)
 • İSTANBUL DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ (İDO)
 • TÜRK PEDODONTİ DERNEĞİ

 

ALDIĞI EĞİTİMLER, KATILDIĞI SEMİNER VE SEMPOZYUMLAR

 • TC. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ ARAŞTIRICILAR İÇİN DENEY HAYVANLARI KULLANIMINA AİT EĞİTİM SERTİFİKASI 2013
 • FONKSİYONEL ÇENE ORTOPEDİSİ ( İNGİLİZCE) EĞİTİMİ ALMIŞTIR.

 

 • 7TH EUROPEAN ACADEMY OF PAEDIATRİC DENTISTRY INTERIM SEMINAR AND WORKSHOP 2011^
 • 18. TÜRK PEDODONTİ DERNEĞİ BİLİMSEL KONGRESİ 2011
 • 18. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ 2011
 • ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ 2011
 • 4. KÖK HÜCRE SEMPOZYUMU 2013
 • IADT 18TH WORLD CONGRESS ON DENTAL TRAUMATOLOGY 2014
 • 8TH INTERNATİONAL CONGRESS OF MEDİTERRANEAN SOCİETİES OF PEDİATRİC DENTİSTRY 2014
 • 21TH CONGRESS OF TURKİSH SOCİETY OF PEDİATRİC DENTİSTRY 2014
 • 20TH EUROPEAN ASSOCİATİON OF DENTAL PUBLİC HEALTH CONGRESS İN İSTANBUL 2015
 • TDA 21. INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS 2015
 • 22. TÜRK PEDODONTİ DERNEĞİ KONGRESİ 2015

YABANCI DİL

 • İNGİLİZCE

 

ULUSAL DERGİLERDEKİ YAYINLAR

 • 1. Gürbüz T., Peker S., Erarslan E., Kıtıki B. Kompozit restorasyonların mikrosızıntı üzerine dentin hassasiyeti tedavisinde kullanılan farklı hassasiyet giderici uygulamaların etkisi. Türk Pedodonti Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 4-7 Ekim 2012.
 • 1.      Pekel B., Karaca S., Kıtıki B., Erarslan E., Gökkaya B., Menteş A. Çocuk Diş Hekimliği’nde fazla dişli hastalarda erken tedavinin önemi. Türk Pedodonti Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, 4-7 Ekim 2012.
 • 1.      Pekel B., Karaca S., Kıtıki B., Erarslan E., Menteş A. Early treatment of impacted maxillary central incisors due to supernumerary teeth in Paediatric Dentistry. 8th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar and Workshop, Cyprus, April 18th – 20th, 2013.
 • 1.      Cekmegeli E., Peker S., Kargul B., Akyuz S. Repair of horizontal root fracture with MTA: 36 month follow-up. 18th World Congress of International Assosiaciton of Dental Traumatology, İstanbul, June 19th – 21st, 2014.
 • 1.      Peker S., Cekmegeli E., Kargul B., Akyuz S. Management of complicated crown fracture treated with Er:YAG laser pulpotomy. 18th World Congress of International Assosiaciton of Dental Traumatology, İstanbul, June 19th – 21st, 2014.
 • 1.      Pekel B., Çekmegeli E., Menteş A. Surgical reposition of impacted dilacerated incisor in a pediatric dentistry. 18th World Congress of International Assosiaciton of Dental Traumatology, İstanbul, June 19th – 21st, 2014.
 • 1.      Cekmegeli E., Tasli P.N., Herand K.B., Akyuz S., Yarat A., Sahin F. Cytotoxicity of three different composites on dental pulp and periodontal ligament stem cells. 8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry, İstanbul, November 13th – 15th, 2014.
 • 1.      Cekmegeli E., Akyuz S. Dentin dysplasia type I: Case report with 4-year follow-up. Türk Diş Hekimliği Birliği 21. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, 28-30 Mayıs 2015.
 • 1.      E Cekmegeli, S Akyuz, N Bahcecik, A Yarat, T Sahan. Validation of parent satisfaction with their children’s dental care. 20th Congress of the European Association of Dental Public Health, Istanbul, 17th-19th September 2015.
 • 1.      Cekmegeli E., Tasli P.N., Herand K.B., Akyuz S., Yarat A., Sahin F. The Effetcs of Recently Used Resin Composites on Osteogenic Differentiation of Human Periodontal Ligament Stem Cells. 2nd International Congress on Stem Cell and Cellular Therapies (ICSCCT), Antalya, October 15th-18th, 2015.
 • 1.      Çekmegeli E, Taşlı PN, Akyüz S, Kıratlı BH, Yarat A, Şahin F. Kompozitlerin İnsan Diş Pulpası Kök Hücrelerinin Odontojenik Farklılaşması Üzerine Etkisi. Türk Pedodonti Derneği 22. Bilimsel Kongresi, KKTC, 2-5 Kasım 2015. (Sözlü sunum)
İçeriğimizi Oylayın!