Levent
Sultanbeyli
alia@aliadent.com
Aydınlatma Metni
Anasayfa » Sayfalar » Aydınlatma Metni

ALİADENT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Biz ALİA AĞIZ DİŞ VE SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“ALİADENT” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda KVKK’da, KVKK’ya bağlı yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bağlayıcı nitelikteki kararlarında ve sair mevzuatta belirtilmiş olan teknik ve idari tedbirleri alarak işlediğimiz verilerin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.

İşbu metin ile, veri sorumlusu sıfatıyla gerçekleştirdiğiniz faaliyetler özelinde işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin işlenme, saklanma ve aktarılma süreçleri hakkında siz

 • İnternet Sitesi Ziyaretçilerimizi,
 • Hastalarımızı,
 • Çalışan Adaylarımızı,
 • Tedarikçilerimiz Yetkililerini, ve
 • Tedarikçilerimiz Çalışanlarını

detaylıca bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 I.     İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE İŞLENME AMAÇLARI

A.   İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ

1.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

ALİADENT olarak, İnternet Sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini, tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla;

 • İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeniz,
 • İnternet Sitesi içerisinde bulunan çerezler,
 • İnternet Sitesi’nde yer alan Whatsapp iletişim hattı üzerinden bizimle iletişim kurmanız halinde bu yolla tarafımızla paylaştığınız veriler

aracılığıyla toplamaktayız.

2.      İŞLENEN VERİLERİNİZ VE VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Yukarıda açıklanan toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ: VERİ TİPLERİ
Kimlik Ad, soyadı
İletişim Telefon numarası
İşlem Güvenliği Verisi Trafik verileri
Diğer Bilgiler Kullanılan çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler

 

İlgili tabloda yer alan kişisel verileriniz;

 • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi,
 • İnternet Sitesi’nin daha etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması,
 • Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; ilgili sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi; ALİADENT’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ALİADENT’in meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak ALİADENT tarafından toplanmaktadır.

B.    HASTALAR

1.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Biz veri sorumlusu olarak, hastalarımızın kişisel verilerini tamamen veya kısmen otomatik olan veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla;

 • Telefon, e-posta ya da diğer sair yollar ile hastalarımız tarafından Şirket’e iletilen şikâyet ve talepler,
 • Hastanelerimiz içerisinde hastalarımızın gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin doldurulan belgeler,
 • Yasal mevzuattan ve Şirket’in hukuki yükümlülüklerinden kaynaklanan sebeplerle doldurulması gereken matbu formlar, kayıtlar ile gerekli bilgi ve belgeler,
 • Hastanelerimiz içerisinde muhtelif yerlerde bulunan güvenlik kameraları

aracılığı ile toplamaktayız.

2.     İŞLENEN VERİLERİNİZ VE VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

ALİADENT hastalarına ait işlenmekte olan kişisel veriler, veri kategorilerine göre sınıflandırılmış olarak aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VERİ TİPLERİ
Kimlik Verisi Ad-soyadı, cinsiyet, doğum tarihi, imza, T.C. kimlik numarası, yaş
İletişim Verisi Adres, e-posta adresi, telefon numarası
Müşteri İşlem Verisi Fatura bilgileri
Finans Verisi Kredi kartı bilgileri
Sağlık Verisi Anamnez bilgileri, COVID-19 triyaj bilgileri, hekim bilgisi, müdahaleye ilişkin hekim uygun görüşü, müdahaleye ilişkin onam, radyografik görüntüleme, randevu bilgisi, şikâyet bilgisi, tedavi planı, teşhis bilgisi, tıbbi müdahale bilgisi
Fiziksel Mekân Güvenliği Güvenlik kamerası kayıtları

 

İlgili tabloda belirtilen ürün veya hizmet alan kişi kişisel verileri,

 • Tarafınıza ağız ve diş sağlığı alanında sağlık hizmetlerinin sunulması,
 • Şikayetlerinize ve kişisel sağlık durumunuza uygun olarak tedavi sürecinizin planlanması,
 • Randevu süreçlerinin yürütülmesi,
 • Aldığınız hizmetle ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilebilmesi,
 • Aldığınız sağlık hizmetine karşılık ücretlendirme yapılması, ödeme planı çıkarılması ve ödeme alınması
 • İlgili mevzuat uyarınca aldığınız hizmete karşılık faturalama işlemlerinin yapılması,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanabilmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

amaçları ile işlenmektedir.

C.   ÇALIŞAN ADAYLARI

1.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Biz veri sorumlusu olarak, çalışan adaylarımızın kişisel verilerini tamamen otomatik olan veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla;

 • Çalışan adayı tarafından ALİADENT’e doğrudan ya da kariyer.net, İŞKUR vb. yollarla iletilen özgeçmişler,
 • İş Başvuru Formu,
 • Hastanelerimiz içerisinde muhtelif yerlerde bulunan güvenlik kameraları

aracılığı ile toplamaktayız.

2.     İŞLENEN VERİLERİNİZ VE VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

ALİADENT çalışan adaylarına ait işlenmekte olan kişisel veriler, veri kategorilerine göre sınıflandırılmış olarak aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ: VERİ TİPLERİ:
Kimlik Verisi Ad-soyadı, doğum tarihi, imza
İletişim Verisi E-posta adresi, oturduğu ilçe, telefon numarası
Özlük Verisi Askerlik durumu, başvurulan pozisyon, ücret beklentisi
Mesleki Deneyim Verisi Bilgisayar bilgisi, eğitim bilgileri, hobiler, iş tecrübesi, katıldığı kurs/seminer bilgisi, özgeçmiş, referans bilgileri, yabancı dil bilgisi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraf
Fiziksel Mekân Güvenliği Güvenlik kamera kayıtları

 

İlgili tabloda belirtilen çalışan adayı kişisel verileri,

 • Çalışan adayı başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, pozisyona uygunluğunuzun ölçülebilmesi, diğer adaylardan ayırt edici yönlerinizin belirlenebilmesi,
 • Diğer adaylarımızdan adınız, soyadınız ve fotoğrafınız ile ayırt edilebilmenizin sağlanması,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla çalışmak istediğiniz bölüm özelinde değerlendirme yapılabilmesi,
 • Şirket iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,
 • İşe alım süreçleri uyarınca zamansal olarak İnsan Kaynakları faaliyetlerinin planlanabilmesi,
 • İşe alım faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması ve denetlenmesi amacıyla, tarafımıza ilettiğiniz bilgilerin doğruluğunun referans kişileriniz ile teyit edilebilmesi,
 • Başvuru sonuçlarının tarafınıza iletilebilmesi amacıyla sizinle iletişim kurulabilmesi,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

amaçları ile işlenmektedir.

 

D.   TEDARİKÇİ YETKİLİLERİ

1.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

ALİADENT olarak, Tedarikçilerimizin yetkililerine ait kişisel verileri, e-posta yoluyla Şirket’e iletilen belgeler, cari hesap formları, imza sirkülerinin kopyası, vergi levhasının kopyası, Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki kayıt sureti, tarafınızla imzaladığımız sözleşmeler ve bunlara eklenen belgeler, hastanelerimiz içerisinde muhtelif yerlerde bulunan güvenlik kameraları aracılığıyla toplamaktayız.

2.     İŞLENEN VERİLERİNİZ VE VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Yukarıda açıklanan toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ: VERİ TİPLERİ
Kimlik Ad, soyadı, imza, T.C. kimlik numarası
İletişim E-posta adresi, telefon numarası
Hukuki İşlem İmza sirküleri, vekaletname
Finans Banka hesap bilgileri
Fiziksel Mekân Güvenliği Güvenlik kamera kayıtları

 

İlgili tabloda yer alan kişisel verileriniz;

 • Şirketimizin ihtiyacının karşılanması için mal ve/veya hizmetin tedariki,
 • Sözleşmenin kurulması ve ifasına ilişkin süreçlerin yürütülebilmesi, sözleşme konusunun gerektiği gibi ifa edilmesine yönelik takip ve teyitlerin yapılabilmesi,
 • Sözleşme konusunun gereği gibi ifa edilmesine yönelik gerekli hatırlatmaların yapılması ve talimatların yerine getirilmesi,
 • Sözleşme ve mal veya hizmet temini süreçlerine yönelik olarak tarafınızla iletişimlerin kurulabilmesi,
 • Diğer tedarikçi yetkililerinden adınız ve soyadınız ile ayırt edilebilmeniz,
 • İlgili mevzuat uyarınca fatura ve mali yükümlülüklere ilişkin süreçlerin yürütülebilmesi,
 • Şirket içi denetim ve teyit süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

amaçlarıyla işlenmektedir.

E.    TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARI

1.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

ALİADENT olarak, Tedarikçilerimizin çalışanlarına ait kişisel verileri, tedarikçi yetkilileri ve tedarikçi çalışanları ile yapılan yazışmalar, cari hesap kayıtları, sözleşmeler ve sözleşmelere ekli belgeler, hastanelerimiz içerisinde muhtelif yerlerde bulunan güvenlik kameraları aracılığıyla toplamaktayız.

2.     İŞLENEN VERİLERİNİZ VE VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Yukarıda açıklanan toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ: VERİ TİPLERİ
Kimlik Ad, soyadı, imza
İletişim E-posta adresi, telefon numarası
Özlük Görev/unvan bilgileri
Fiziksel Mekân Güvenliği Güvenlik kamera kayıtları

 

İlgili tabloda yer alan kişisel verileriniz;

 • Sözleşme konusunun gerektiği gibi ifa edilmesine yönelik takip ve teyitlerin yapılabilmesi,
 • Sözleşme konusunun gereği gibi ifa edilmesine yönelik gerekli hatırlatmaların yapılması ve talimatların yerine getirilmesi,
 • Sözleşme ve mal veya hizmet temini süreçlerine yönelik olarak tarafınızla iletişimlerin kurulabilmesi,
 • Diğer tedarikçi çalışanlarından adınız ve soyadınız ile ayırt edilebilmeniz,
 • İlgili mevzuat uyarınca fatura ve mali yükümlülüklere ilişkin süreçlerin yürütülebilmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

amaçlarıyla işlenmektedir.

II.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi; Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; satış sözleşmesinin kurulması veya yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ALİADENT’in meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak ALİADENT tarafından toplanmaktadır.

III.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz;

 1. Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla iş ortaklarımıza,
 2. İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; mali müşavirlere, avukatlara ve danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere,
 3. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmî kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
 • Taleplerinizin yerine getirilmesi adına; tarafınızca yetki verilmiş vekil ve temsilcilerinize

KVKK’nın 8’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilmektedir.

IV.     YURTDIŞINA AKTARILAN KİŞİSEL VERİLER

ALİADENT olarak kişisel verilerinizi yurtdışına aktarmamaktayız.

V.     KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 1. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, İlgili Kişi Bilgi Formu’nu kullanarak “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK‘da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla ALİADENT sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

VI.     İLETİŞİM BİLGİLERİ

ALİA AĞIZ DİŞ VE SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KEP Adresi   : aliaagizdis@hs01.kep.tr

İletişim Linki : kvkk@aliadent.com

Adres             : Mehmet Akif Mahallesi Mustazaf Sk. No: 10 A/_ Sultanbeyli/İstanbul